Wikiscan
fr.wiktionary.orgDateTotalArticleUtilisateurWiktionnaireFichierMediaWikiModèleAideCatégorieAnnexeTranswikiPortailThésaurusProjetReconstructionTutorielRimeConjugaisonRacineModuleTranslationsGadgetDéfinition de gadget
Octobre 2021
62 503
60 202
96 %
112
0,2 %
333
0,5 %
3
0,0 %
464
0,7 %
18
0,0 %
423
0,7 %
44
0,1 %
66
0,1 %
56
0,1 %
22
0,0 %
5
0,0 %
121
0,2 %
7
0,0 %
14
0,0 %
82
0,1 %
Septembre 2021
209 745
205 481
98 %
361
0,2 %
504
0,2 %
31
0,0 %
1 057
0,5 %
168
0,1 %
789
0,4 %
175
0,1 %
71
0,0 %
73
0,0 %
11
0,0 %
9
0,0 %
185
0,1 %
24
0,0 %
70
0,0 %
70
0,0 %
Août 2021
49 664
46 614
94 %
338
0,7 %
438
0,9 %
2
0,0 %
481
1,0 %
16
0,0 %
450
0,9 %
54
0,1 %
10
0,0 %
52
0,1 %
10
0,0 %
107
0,2 %
18
0,0 %
58
0,1 %
Juillet 2021
31 107
26 912
87 %
214
0,7 %
525
1,7 %
36
0,1 %
539
1,7 %
17
0,1 %
1 507
4,8 %
108
0,3 %
18
0,1 %
58
0,2 %
8
0,0 %
93
0,3 %
110
0,4 %
5
0,0 %
12
0,0 %
95
0,3 %
Juin 2021
43 605
40 155
92 %
173
0,4 %
648
1,5 %
20
0,0 %
780
1,8 %
7
0,0 %
265
0,6 %
119
0,3 %
27
0,1 %
73
0,2 %
10
0,0 %
3
0,0 %
179
0,4 %
8
0,0 %
38
0,1 %
75
0,2 %
Mai 2021
107 636
102 310
95 %
351
0,3 %
949
0,9 %
131
0,1 %
649
0,6 %
6
0,0 %
1 177
1,1 %
249
0,2 %
48
0,0 %
124
0,1 %
8
0,0 %
12
0,0 %
666
0,6 %
37
0,0 %
68
0,1 %
65
0,1 %
Avril 2021
60 776
56 388
93 %
377
0,6 %
938
1,5 %
1
0,0 %
858
1,4 %
6
0,0 %
553
0,9 %
236
0,4 %
11
0,0 %
90
0,1 %
2
0,0 %
95
0,2 %
158
0,3 %
90
0,1 %
7
0,0 %
Mars 2021
69 722
61 398
88 %
661
0,9 %
1 200
1,7 %
4
0,0 %
1 046
1,5 %
8
0,0 %
2 840
4,1 %
202
0,3 %
36
0,1 %
59
0,1 %
16
0,0 %
24
0,0 %
123
0,2 %
2
0,0 %
50
0,1 %
139
0,2 %
Février 2021
127 333
121 462
95 %
301
0,2 %
891
0,7 %
10
0,0 %
1 037
0,8 %
3
0,0 %
727
0,6 %
1 096
0,9 %
48
0,0 %
108
0,1 %
59
0,0 %
2
0,0 %
218
0,2 %
12
0,0 %
41
0,0 %
71
0,1 %
Janvier 2021
65 914
58 871
89 %
337
0,5 %
1 083
1,6 %
9
0,0 %
1 667
2,5 %
10
0,0 %
1 541
2,3 %
330
0,5 %
24
0,0 %
41
0,1 %
28
0,0 %
2
0,0 %
240
0,4 %
24
0,0 %
65
0,1 %
68
0,1 %
Décembre 2020
148 450
141 130
95 %
222
0,1 %
981
0,7 %
23
0,0 %
1 259
0,8 %
10
0,0 %
1 317
0,9 %
183
0,1 %
12
0,0 %
188
0,1 %
109
0,1 %
5
0,0 %
1 864
1,3 %
23
0,0 %
116
0,1 %
Novembre 2020
188 877
111 072
59 %
453
0,2 %
1 306
0,7 %
88
0,0 %
902
0,5 %
17
0,0 %
3 502
1,9 %
335
0,2 %
10
0,0 %
1 438
0,8 %
247
0,1 %
5
0,0 %
67 667
36 %
12
0,0 %
72
0,0 %
276
0,1 %
Octobre 2020
75 625
70 746
94 %
395
0,5 %
647
0,9 %
34
0,0 %
353
0,5 %
10
0,0 %
1 216
1,6 %
461
0,6 %
12
0,0 %
117
0,2 %
40
0,1 %
576
0,8 %
5
0,0 %
70
0,1 %
76
0,1 %
Septembre 2020
60 949
53 385
88 %
677
1,1 %
1 109
1,8 %
230
0,4 %
434
0,7 %
8
0,0 %
1 715
2,8 %
634
1,0 %
4
0,0 %
126
0,2 %
25
0,0 %
7
0,0 %
1 712
2,8 %
3
0,0 %
58
0,1 %
69
0,1 %
Août 2020
412 767
399 716
97 %
555
0,1 %
738
0,2 %
104
0,0 %
8 558
2,1 %
181
0,0 %
1 102
0,3 %
324
0,1 %
16
0,0 %
90
0,0 %
21
0,0 %
40
0,0 %
459
0,1 %
132
0,0 %
49
0,0 %
Juillet 2020
91 307
80 324
88 %
757
0,8 %
750
0,8 %
175
0,2 %
432
0,5 %
42
0,0 %
1 214
1,3 %
262
0,3 %
1
0,0 %
4
0,0 %
797
0,9 %
59
0,1 %
13
0,0 %
5 270
5,8 %
44
0,0 %
171
0,2 %
Juin 2020
95 626
89 235
93 %
547
0,6 %
1 093
1,1 %
82
0,1 %
593
0,6 %
28
0,0 %
795
0,8 %
157
0,2 %
4
0,0 %
85
0,1 %
92
0,1 %
3
0,0 %
1 514
1,6 %
61
0,1 %
230
0,2 %
Mai 2020
86 902
77 799
90 %
550
0,6 %
1 489
1,7 %
256
0,3 %
393
0,5 %
25
0,0 %
2 085
2,4 %
600
0,7 %
8
0,0 %
126
0,1 %
8
0,0 %
19
0,0 %
1 419
1,6 %
157
0,2 %
132
0,2 %
Avril 2020
306 777
294 631
96 %
878
0,3 %
1 678
0,5 %
63
0,0 %
1 341
0,4 %
136
0,0 %
5 106
1,7 %
272
0,1 %
23
0,0 %
182
0,1 %
109
0,0 %
33
0,0 %
158
0,1 %
300
0,1 %
141
0,0 %
Mars 2020
97 157
85 707
88 %
1 108
1,1 %
1 622
1,7 %
8
0,0 %
612
0,6 %
146
0,2 %
3 737
3,8 %
112
0,1 %
125
0,1 %
1 985
2,0 %
248
0,3 %
1
0,0 %
196
0,2 %
143
0,1 %
67
0,1 %
Février 2020
94 524
60 132
64 %
446
0,5 %
1 149
1,2 %
2
0,0 %
336
0,4 %
17
0,0 %
30 549
32 %
93
0,1 %
2
0,0 %
63
0,1 %
89
0,1 %
9
0,0 %
299
0,3 %
274
0,3 %
79
0,1 %
Janvier 2020
80 239
73 908
92 %
538
0,7 %
1 465
1,8 %
8
0,0 %
720
0,9 %
15
0,0 %
1 146
1,4 %
342
0,4 %
3
0,0 %
67
0,1 %
80
0,1 %
10
0,0 %
60
0,1 %
293
0,4 %
86
0,1 %
228
0,3 %
Décembre 2019
54 378
50 398
93 %
456
0,8 %
1 245
2,3 %
4
0,0 %
230
0,4 %
12
0,0 %
264
0,5 %
139
0,3 %
1
0,0 %
3
0,0 %
98
0,2 %
5
0,0 %
19
0,0 %
213
0,4 %
16
0,0 %
97
0,2 %
Novembre 2019
65 059
58 069
89 %
449
0,7 %
1 593
2,4 %
2
0,0 %
430
0,7 %
11
0,0 %
2 403
3,7 %
152
0,2 %
362
0,6 %
16
0,0 %
8
0,0 %
269
0,4 %
7
0,0 %
198
0,3 %
Octobre 2019
97 990
90 593
92 %
503
0,5 %
2 258
2,3 %
24
0,0 %
542
0,6 %
37
0,0 %
1 311
1,3 %
134
0,1 %
432
0,4 %
52
0,1 %
72
0,1 %
331
0,3 %
65
0,1 %
110
0,1 %
Septembre 2019
67 707
60 695
90 %
372
0,5 %
1 364
2,0 %
24
0,0 %
443
0,7 %
8
0,0 %
2 941
4,3 %
49
0,1 %
3
0,0 %
190
0,3 %
57
0,1 %
69
0,1 %
231
0,3 %
63
0,1 %
86
0,1 %
Août 2019
177 940
173 155
97 %
450
0,3 %
1 488
0,8 %
51
0,0 %
818
0,5 %
16
0,0 %
230
0,1 %
117
0,1 %
9
0,0 %
157
0,1 %
44
0,0 %
45
0,0 %
208
0,1 %
56
0,0 %
149
0,1 %
Juillet 2019
192 756
184 192
96 %
477
0,2 %
1 225
0,6 %
17
0,0 %
744
0,4 %
8
0,0 %
1 260
0,7 %
158
0,1 %
3
0,0 %
49
0,0 %
13
0,0 %
37
0,0 %
3 164
1,6 %
239
0,1 %
52
0,0 %
Juin 2019
303 474
298 178
98 %
297
0,1 %
1 532
0,5 %
5
0,0 %
733
0,2 %
5
0,0 %
1 012
0,3 %
114
0,0 %
3
0,0 %
104
0,0 %
1
0,0 %
23
0,0 %
179
0,1 %
26
0,0 %
69
0,0 %
Mai 2019
68 991
61 906
90 %
447
0,6 %
1 646
2,4 %
10
0,0 %
970
1,4 %
12
0,0 %
1 694
2,5 %
168
0,2 %
15
0,0 %
373
0,5 %
1
0,0 %
20
0,0 %
150
0,2 %
68
0,1 %
68
0,1 %
Avril 2019
65 608
53 604
82 %
693
1,1 %
1 661
2,5 %
1
0,0 %
9
0,0 %
791
1,2 %
6 727
10 %
211
0,3 %
59
0,1 %
192
0,3 %
1
0,0 %
164
0,2 %
148
0,2 %
121
0,2 %
82
0,1 %
Mars 2019
104 974
91 999
88 %
584
0,6 %
2 113
2,0 %
25
0,0 %
1 044
1,0 %
43
0,0 %
1 012
1,0 %
690
0,7 %
33
0,0 %
336
0,3 %
4
0,0 %
514
0,5 %
619
0,6 %
92
0,1 %
163
0,2 %
Février 2019
61 957
55 485
90 %
356
0,6 %
1 773
2,9 %
17
0,0 %
606
1,0 %
36
0,1 %
524
0,8 %
754
1,2 %
1
0,0 %
35
0,1 %
153
0,2 %
8
0,0 %
13
0,0 %
409
0,7 %
46
0,1 %
86
0,1 %
Janvier 2019
148 948
143 389
96 %
446
0,3 %
1 899
1,3 %
8
0,0 %
405
0,3 %
3
0,0 %
689
0,5 %
155
0,1 %
25
0,0 %
112
0,1 %
3
0,0 %
3
0,0 %
209
0,1 %
28
0,0 %
185
0,1 %
Décembre 2018
75 734
71 579
95 %
442
0,6 %
1 286
1,7 %
6
0,0 %
326
0,4 %
5
0,0 %
450
0,6 %
134
0,2 %
12
0,0 %
122
0,2 %
1
0,0 %
148
0,2 %
14
0,0 %
114
0,2 %
Novembre 2018
79 103
73 023
92 %
461
0,6 %
1 562
2,0 %
21
0,0 %
347
0,4 %
10
0,0 %
1 896
2,4 %
91
0,1 %
1
0,0 %
20
0,0 %
72
0,1 %
68
0,1 %
12
0,0 %
204
0,3 %
26
0,0 %
95
0,1 %
Octobre 2018
173 701
166 213
96 %
561
0,3 %
1 564
0,9 %
19
0,0 %
1 591
0,9 %
14
0,0 %
1 162
0,7 %
442
0,3 %
1
0,0 %
15
0,0 %
118
0,1 %
12
0,0 %
183
0,1 %
170
0,1 %
117
0,1 %
152
0,1 %
Septembre 2018
92 135
86 234
94 %
486
0,5 %
1 511
1,6 %
34
0,0 %
711
0,8 %
13
0,0 %
897
1,0 %
104
0,1 %
24
0,0 %
59
0,1 %
142
0,2 %
9
0,0 %
523
0,6 %
55
0,1 %
176
0,2 %
91
0,1 %
Août 2018
136 443
130 776
96 %
650
0,5 %
1 485
1,1 %
1
0,0 %
10
0,0 %
578
0,4 %
15
0,0 %
932
0,7 %
180
0,1 %
62
0,0 %
207
0,2 %
10
0,0 %
4
0,0 %
134
0,1 %
77
0,1 %
205
0,2 %
Juillet 2018
316 509
309 245
98 %
545
0,2 %
2 034
0,6 %
1
0,0 %
7
0,0 %
405
0,1 %
8
0,0 %
576
0,2 %
126
0,0 %
26
0,0 %
148
0,0 %
19
0,0 %
1 455
0,5 %
33
0,0 %
114
0,0 %
26
0,0 %
284
0,1 %
Juin 2018
246 509
240 684
98 %
536
0,2 %
1 590
0,6 %
20
0,0 %
291
0,1 %
14
0,0 %
1 082
0,4 %
128
0,1 %
8
0,0 %
122
0,0 %
6
0,0 %
16
0,0 %
258
0,1 %
68
0,0 %
63
0,0 %
Mai 2018
47 832
41 308
86 %
835
1,7 %
1 978
4,1 %
4
0,0 %
429
0,9 %
46
0,1 %
582
1,2 %
274
0,6 %
3
0,0 %
84
0,2 %
3
0,0 %
90
0,2 %
276
0,6 %
32
0,1 %
12
0,0 %
Avril 2018
75 896
69 638
92 %
569
0,7 %
1 912
2,5 %
6
0,0 %
344
0,5 %
11
0,0 %
1 102
1,5 %
159
0,2 %
5
0,0 %
102
0,1 %
12
0,0 %
106
0,1 %
179
0,2 %
59
0,1 %
216
0,3 %
Mars 2018
55 531
49 124
88 %
397
0,7 %
1 576
2,8 %
1
0,0 %
12
0,0 %
472
0,8 %
12
0,0 %
1 268
2,3 %
490
0,9 %
5
0,0 %
124
0,2 %
6
0,0 %
58
0,1 %
13
0,0 %
491
0,9 %
28
0,1 %
221
0,4 %
Février 2018
49 768
40 617
82 %
278
0,6 %
1 585
3,2 %
21
0,0 %
491
1,0 %
12
0,0 %
4 248
8,5 %
76
0,2 %
11
0,0 %
8
0,0 %
128
0,3 %
43
0,1 %
73
0,1 %
79
0,2 %
767
1,5 %
27
0,1 %
212
0,4 %
Janvier 2018
66 905
52 973
79 %
493
0,7 %
1 871
2,8 %
14
0,0 %
825
1,2 %
6
0,0 %
7 894
12 %
230
0,3 %
1
0,0 %
9
0,0 %
141
0,2 %
63
0,1 %
263
0,4 %
300
0,4 %
33
0,0 %
318
0,5 %
Décembre 2017
68 821
61 901
90 %
706
1,0 %
1 416
2,1 %
1
0,0 %
26
0,0 %
554
0,8 %
16
0,0 %
1 418
2,1 %
115
0,2 %
36
0,1 %
187
0,3 %
18
0,0 %
56
0,1 %
34
0,0 %
785
1,1 %
216
0,3 %
91
0,1 %
Novembre 2017
43 471
38 511
89 %
533
1,2 %
1 606
3,7 %
7
0,0 %
265
0,6 %
8
0,0 %
819
1,9 %
164
0,4 %
39
0,1 %
11
0,0 %
127
0,3 %
19
0,0 %
4
0,0 %
71
0,2 %
49
0,1 %
248
0,6 %
Octobre 2017
42 425
36 650
86 %
360
0,8 %
1 952
4,6 %
12
0,0 %
460
1,1 %
9
0,0 %
1 123
2,6 %
97
0,2 %
2
0,0 %
452
1,1 %
19
0,0 %
7
0,0 %
86
0,2 %
40
0,1 %
164
0,4 %
Septembre 2017
167 075
160 580
96 %
565
0,3 %
2 165
1,3 %
13
0,0 %
729
0,4 %
28
0,0 %
963
0,6 %
157
0,1 %
8
0,0 %
125
0,1 %
19
0,0 %
94
0,1 %
131
0,1 %
46
0,0 %
182
0,1 %
Août 2017
66 708
60 206
90 %
497
0,7 %
2 206
3,3 %
9
0,0 %
446
0,7 %
68
0,1 %
1 401
2,1 %
85
0,1 %
4
0,0 %
58
0,1 %
3
0,0 %
77
0,1 %
92
0,1 %
25
0,0 %
309
0,5 %
Juillet 2017
69 772
31 067
45 %
349
0,5 %
3 596
5,2 %
27
0,0 %
1 811
2,6 %
65
0,1 %
30 109
43 %
879
1,3 %
4
0,0 %
67
0,1 %
91
0,1 %
42
0,1 %
5
0,0 %
116
0,2 %
25
0,0 %
131
0,2 %
Juin 2017
50 104
46 419
93 %
285
0,6 %
1 583
3,2 %
38
0,1 %
105
0,2 %
5
0,0 %
195
0,4 %
78
0,2 %
5
0,0 %
10
0,0 %
44
0,1 %
1
0,0 %
105
0,2 %
31
0,1 %
225
0,4 %
Mai 2017
1 198 375
1 193 955
100 %
260
0,0 %
1 729
0,1 %
16
0,0 %
139
0,0 %
5
0,0 %
446
0,0 %
78
0,0 %
4
0,0 %
12
0,0 %
79
0,0 %
8
0,0 %
12
0,0 %
252
0,0 %
20
0,0 %
102
0,0 %
Avril 2017
401 387
396 408
99 %
357
0,1 %
1 767
0,4 %
3
0,0 %
96
0,0 %
9
0,0 %
658
0,2 %
88
0,0 %
3
0,0 %
97
0,0 %
30
0,0 %
270
0,1 %
289
0,1 %
64
0,0 %
110
0,0 %
Mars 2017
144 808
139 186
96 %
285
0,2 %
2 480
1,7 %
9
0,0 %
130
0,1 %
10
0,0 %
498
0,3 %
122
0,1 %
2
0,0 %
253
0,2 %
14
0,0 %
160
0,1 %
148
0,1 %
44
0,0 %
144
0,1 %
Février 2017
102 750
97 081
94 %
295
0,3 %
2 334
2,3 %
17
0,0 %
206
0,2 %
3
0,0 %
689
0,7 %
99
0,1 %
3
0,0 %
8
0,0 %
62
0,1 %
3
0,0 %
123
0,1 %
75
0,1 %
159
0,2 %
Janvier 2017
180 963
174 846
97 %
555
0,3 %
2 448
1,4 %
2
0,0 %
13
0,0 %
376
0,2 %
4
0,0 %
586
0,3 %
118
0,1 %
7
0,0 %
138
0,1 %
9
0,0 %
5
0,0 %
111
0,1 %
14
0,0 %
125
0,1 %
Décembre 2016
60 590
55 779
92 %
295
0,5 %
2 090
3,4 %
13
0,0 %
134
0,2 %
10
0,0 %
348
0,6 %
81
0,1 %
11
0,0 %
138
0,2 %
23
0,0 %
3
0,0 %
103
0,2 %
20
0,0 %
113
0,2 %
Novembre 2016
75 029
67 446
90 %
294
0,4 %
2 840
3,8 %
22
0,0 %
150
0,2 %
7
0,0 %
830
1,1 %
161
0,2 %
3
0,0 %
72
0,1 %
40
0,1 %
6
0,0 %
1 117
1,5 %
44
0,1 %
247
0,3 %
Octobre 2016
134 900
128 705
95 %
216
0,2 %
2 492
1,8 %
15
0,0 %
166
0,1 %
6
0,0 %
483
0,4 %
91
0,1 %
75
0,1 %
4
0,0 %
12
0,0 %
868
0,6 %
15
0,0 %
174
0,1 %
Septembre 2016
71 322
64 359
90 %
240
0,3 %
2 132
3,0 %
1
0,0 %
7
0,0 %
240
0,3 %
7
0,0 %
1 963
2,8 %
373
0,5 %
6
0,0 %
14
0,0 %
196
0,3 %
108
0,2 %
8
0,0 %
355
0,5 %
18
0,0 %
238
0,3 %
Août 2016
57 878
52 209
90 %
205
0,4 %
1 282
2,2 %
1
0,0 %
9
0,0 %
255
0,4 %
9
0,0 %
1 075
1,9 %
52
0,1 %
12
0,0 %
188
0,3 %
10
0,0 %
25
0,0 %
1 233
2,1 %
14
0,0 %
Juillet 2016
86 054
78 811
92 %
434
0,5 %
1 593
1,9 %
5
0,0 %
262
0,3 %
8
0,0 %
3 355
3,9 %
107
0,1 %
7
0,0 %
104
0,1 %
53
0,1 %
4
0,0 %
34
0,0 %
19
0,0 %
Juin 2016
70 100
62 354
89 %
403
0,6 %
1 685
2,4 %
5
0,0 %
140
0,2 %
8
0,0 %
3 964
5,7 %
198
0,3 %
2
0,0 %
4
0,0 %
9
0,0 %
58
0,1 %
1
0,0 %
166
0,2 %
27
0,0 %
Mai 2016
56 074
52 316
93 %
337
0,6 %
1 453
2,6 %
11
0,0 %
301
0,5 %
13
0,0 %
266
0,5 %
141
0,3 %
9
0,0 %
53
0,1 %
1
0,0 %
3
0,0 %
127
0,2 %
39
0,1 %
Avril 2016
80 758
73 954
92 %
523
0,6 %
2 757
3,4 %
8
0,0 %
522
0,6 %
19
0,0 %
855
1,1 %
150
0,2 %
3
0,0 %
89
0,1 %
14
0,0 %
687
0,9 %
91
0,1 %
Mars 2016
98 452
85 752
87 %
449
0,5 %
1 947
2,0 %
10
0,0 %
244
0,2 %
10
0,0 %
8 488
8,6 %
115
0,1 %
75
0,1 %
50
0,1 %
9
0,0 %
1
0,0 %
106
0,1 %
32
0,0 %
Février 2016
68 463
62 767
92 %
390
0,6 %
1 840
2,7 %
3
0,0 %
367
0,5 %
9
0,0 %
976
1,4 %
100
0,1 %
19
0,0 %
109
0,2 %
12
0,0 %
31
0,0 %
287
0,4 %
27
0,0 %
Janvier 2016
69 569
62 566
90 %
359
0,5 %
2 068
3,0 %
15
0,0 %
353
0,5 %
22
0,0 %
1 043
1,5 %
131
0,2 %
10
0,0 %
121
0,2 %
15
0,0 %
12
0,0 %
1 087
1,6 %
33
0,0 %
Décembre 2015
70 107
65 254
93 %
198
0,3 %
1 767
2,5 %
10
0,0 %
210
0,3 %
12
0,0 %
1 090
1,6 %
140
0,2 %
10
0,0 %
46
0,1 %
21
0,0 %
12
0,0 %
129
0,2 %
8
0,0 %
Novembre 2015
80 423
72 990
91 %
279
0,3 %
1 619
2,0 %
11
0,0 %
271
0,3 %
24
0,0 %
1 853
2,3 %
1 727
2,1 %
8
0,0 %
23
0,0 %
123
0,2 %
7
0,0 %
108
0,1 %
128
0,2 %
Octobre 2015
167 579
159 845
95 %
364
0,2 %
2 274
1,4 %
10
0,0 %
494
0,3 %
27
0,0 %
2 103
1,3 %
536
0,3 %
2
0,0 %
20
0,0 %
62
0,0 %
6
0,0 %
217
0,1 %
83
0,0 %
Septembre 2015
466 004
454 978
98 %
663
0,1 %
1 674
0,4 %
15
0,0 %
383
0,1 %
14
0,0 %
6 519
1,4 %
105
0,0 %
6
0,0 %
30
0,0 %
52
0,0 %
3
0,0 %
153
0,0 %
70
0,0 %
Août 2015
128 558
119 901
93 %
582
0,5 %
1 421
1,1 %
147
0,1 %
343
0,3 %
7
0,0 %
4 809
3,7 %
113
0,1 %
50
0,0 %
60
0,0 %
128
0,1 %
30
0,0 %
Juillet 2015
66 664
60 899
91 %
280
0,4 %
1 513
2,3 %
16
0,0 %
170
0,3 %
1
0,0 %
2 258
3,4 %
90
0,1 %
2
0,0 %
2
0,0 %
35
0,1 %
5
0,0 %
16
0,0 %
203
0,3 %
39
0,1 %
Juin 2015
95 740
89 503
93 %
392
0,4 %
1 583
1,7 %
28
0,0 %
380
0,4 %
10
0,0 %
2 563
2,7 %
128
0,1 %
2
0,0 %
60
0,1 %
1
0,0 %
12
0,0 %
136
0,1 %
38
0,0 %
Mai 2015
117 037
108 587
93 %
309
0,3 %
2 027
1,7 %
22
0,0 %
421
0,4 %
47
0,0 %
3 899
3,3 %
274
0,2 %
2
0,0 %
62
0,1 %
5
0,0 %
25
0,0 %
219
0,2 %
14
0,0 %
Avril 2015
79 699
52 077
65 %
599
0,8 %
2 308
2,9 %
20
0,0 %
823
1,0 %
27
0,0 %
6 605
8,3 %
1 309
1,6 %
1
0,0 %
33
0,0 %
24
0,0 %
24
0,0 %
4 194
5,3 %
109
0,1 %
Mars 2015
528 207
511 655
97 %
438
0,1 %
2 243
0,4 %
3
0,0 %
33
0,0 %
1 604
0,3 %
29
0,0 %
2 435
0,5 %
141
0,0 %
3
0,0 %
4
0,0 %
31
0,0 %
32
0,0 %
16
0,0 %
2 532
0,5 %
55
0,0 %
Février 2015
259 123
249 851
96 %
632
0,2 %
2 028
0,8 %
15
0,0 %
314
0,1 %
19
0,0 %
2 653
1,0 %
104
0,0 %
27
0,0 %
1
0,0 %
1 923
0,7 %
63
0,0 %
Janvier 2015
92 416
83 028
90 %
506
0,5 %
1 821
2,0 %
42
0,0 %
386
0,4 %
9
0,0 %
3 991
4,3 %
164
0,2 %
11
0,0 %
7
0,0 %
712
0,8 %
77
0,1 %
Décembre 2014
59 300
52 750
89 %
398
0,7 %
1 572
2,7 %
26
0,0 %
386
0,7 %
18
0,0 %
1 821
3,1 %
151
0,3 %
24
0,0 %
19
0,0 %
507
0,9 %
191
0,3 %
Novembre 2014
50 300
43 683
87 %
407
0,8 %
2 281
4,5 %
1
0,0 %
31
0,1 %
411
0,8 %
5
0,0 %
1 151
2,3 %
162
0,3 %
3
0,0 %
27
0,1 %
21
0,0 %
196
0,4 %
335
0,7 %
Octobre 2014
219 954
213 155
97 %
306
0,1 %
3 038
1,4 %
18
0,0 %
482
0,2 %
11
0,0 %
458
0,2 %
181
0,1 %
30
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
309
0,1 %
132
0,1 %
Septembre 2014
92 525
86 886
94 %
381
0,4 %
2 058
2,2 %
145
0,2 %
285
0,3 %
20
0,0 %
806
0,9 %
169
0,2 %
1
0,0 %
58
0,1 %
5
0,0 %
197
0,2 %
34
0,0 %
Août 2014
115 000
108 825
95 %
414
0,4 %
1 428
1,2 %
106
0,1 %
315
0,3 %
31
0,0 %
1 323
1,2 %
51
0,0 %
28
0,0 %
4
0,0 %
968
0,8 %
106
0,1 %
Juillet 2014
85 243
78 384
92 %
426
0,5 %
1 717
2,0 %
3
0,0 %
89
0,1 %
307
0,4 %
9
0,0 %
1 981
2,3 %
261
0,3 %
2
0,0 %
20
0,0 %
208
0,2 %
53
0,1 %
Juin 2014
40 923
35 209
86 %
172
0,4 %
1 256
3,1 %
17
0,0 %
1 214
3,0 %
15
0,0 %
1 146
2,8 %
385
0,9 %
180
0,4 %
2
0,0 %
26
0,1 %
72
0,2 %
40
0,1 %
Mai 2014
36 698
31 135
85 %
197
0,5 %
1 321
3,6 %
3
0,0 %
527
1,4 %
21
0,1 %
1 728
4,7 %
308
0,8 %
9
0,0 %
249
0,7 %
2
0,0 %
54
0,1 %
243
0,7 %
Avril 2014
47 019
40 227
86 %
353
0,8 %
1 326
2,8 %
8
0,0 %
592
1,3 %
28
0,1 %
3 030
6,4 %
77
0,2 %
1
0,0 %
140
0,3 %
5
0,0 %
3
0,0 %
156
0,3 %
121
0,3 %
Mars 2014
255 360
247 599
97 %
660
0,3 %
1 908
0,7 %
9
0,0 %
849
0,3 %
28
0,0 %
1 907
0,7 %
120
0,0 %
98
0,0 %
478
0,2 %
97
0,0 %
146
0,1 %
Février 2014
1 235 749
1 229 562
99 %
461
0,0 %
1 458
0,1 %
92
0,0 %
376
0,0 %
33
0,0 %
1 558
0,1 %
502
0,0 %
2
0,0 %
31
0,0 %
5
0,0 %
137
0,0 %
139
0,0 %
Janvier 2014
1 236 314
1 226 281
99 %
578
0,0 %
2 141
0,2 %
54
0,0 %
896
0,1 %
135
0,0 %
3 707
0,3 %
315
0,0 %
1
0,0 %
139
0,0 %
24
0,0 %
211
0,0 %
245
0,0 %
Décembre 2013
90 131
70 963
79 %
498
0,6 %
1 469
1,6 %
5
0,0 %
12 254
14 %
7
0,0 %
2 343
2,6 %
353
0,4 %
45
0,0 %
8
0,0 %
650
0,7 %
75
0,1 %
Novembre 2013
64 861
58 527
90 %
451
0,7 %
2 127
3,3 %
109
0,2 %
382
0,6 %
21
0,0 %
1 124
1,7 %
283
0,4 %
1
0,0 %
31
0,0 %
94
0,1 %
104
0,2 %
38
0,1 %
Octobre 2013
56 160
49 690
88 %
672
1,2 %
1 997
3,6 %
14
0,0 %
489
0,9 %
25
0,0 %
743
1,3 %
218
0,4 %
1
0,0 %
28
0,0 %
1
0,0 %
53
0,1 %
353
0,6 %
61
0,1 %
Septembre 2013
79 578
67 023
84 %
554
0,7 %
2 291
2,9 %
29
0,0 %
725
0,9 %
22
0,0 %
3 110
3,9 %
400
0,5 %
1
0,0 %
9
0,0 %
91
0,1 %
114
0,1 %
2 299
2,9 %
98
0,1 %
Août 2013
166 682
155 625
93 %
751
0,5 %
1 881
1,1 %
36
0,0 %
582
0,3 %
32
0,0 %
4 395
2,6 %
278
0,2 %
6
0,0 %
29
0,0 %
2
0,0 %
14
0,0 %
1 002
0,6 %
73
0,0 %
Juillet 2013
98 819
83 194
84 %
981
1,0 %
2 295
2,3 %
45
0,0 %
499
0,5 %
16
0,0 %
8 044
8,1 %
180
0,2 %
1
0,0 %
66
0,1 %
8
0,0 %
1 073
1,1 %
92
0,1 %
Juin 2013
67 498
59 769
89 %
455
0,7 %
1 842
2,7 %
193
0,3 %
745
1,1 %
26
0,0 %
1 681
2,5 %
160
0,2 %
76
0,1 %
2
0,0 %
8
0,0 %
51
0,1 %
93
0,1 %
Mai 2013
107 865
100 798
93 %
638
0,6 %
2 163
2,0 %
54
0,1 %
452
0,4 %
60
0,1 %
566
0,5 %
253
0,2 %
11
0,0 %
255
0,2 %
10
0,0 %
176
0,2 %
62
0,1 %
Avril 2013
90 083
78 822
87 %
567
0,6 %
2 858
3,2 %
95
0,1 %
731
0,8 %
61
0,1 %
3 076
3,4 %
324
0,4 %
17
0,0 %
195
0,2 %
33
0,0 %
291
0,3 %
370
0,4 %
Mars 2013
90 058
72 407
80 %
764
0,8 %
2 378
2,6 %
285
0,3 %
588
0,7 %
68
0,1 %
6 860
7,6 %
194
0,2 %
95
0,1 %
3
0,0 %
362
0,4 %
3 609
4,0 %
282
0,3 %
Février 2013
117 698
105 140
89 %
524
0,4 %
2 635
2,2 %
86
0,1 %
709
0,6 %
50
0,0 %
3 671
3,1 %
246
0,2 %
1
0,0 %
70
0,1 %
716
0,6 %
1 523
1,3 %
4
0,0 %
Janvier 2013
192 850
182 588
95 %
448
0,2 %
2 706
1,4 %
70
0,0 %
1 055
0,5 %
84
0,0 %
2 792
1,4 %
190
0,1 %
1
0,0 %
2
0,0 %
45
0,0 %
203
0,1 %
569
0,3 %
Décembre 2012
85 693
74 826
87 %
573
0,7 %
3 050
3,6 %
111
0,1 %
763
0,9 %
18
0,0 %
2 145
2,5 %
163
0,2 %
2
0,0 %
41
0,0 %
469
0,5 %
1 018
1,2 %
Novembre 2012
99 180
86 280
87 %
465
0,5 %
2 552
2,6 %
138
0,1 %
702
0,7 %
24
0,0 %
4 023
4,1 %
183
0,2 %
4
0,0 %
125
0,1 %
383
0,4 %
2 437
2,5 %
Octobre 2012
990 079
971 416
98 %
551
0,1 %
3 021
0,3 %
41
0,0 %
841
0,1 %
24
0,0 %
9 742
1,0 %
514
0,1 %
1
0,0 %
54
0,0 %
22
0,0 %
1 475
0,1 %
Septembre 2012
1 287 533
1 278 937
99 %
492
0,0 %
2 074
0,2 %
21
0,0 %
691
0,1 %
12
0,0 %
2 684
0,2 %
358
0,0 %
110
0,0 %
33
0,0 %
204
0,0 %
Août 2012
683 734
674 005
99 %
836
0,1 %
2 199
0,3 %
54
0,0 %
1 125
0,2 %
81
0,0 %
2 036
0,3 %
202
0,0 %
15
0,0 %
72
0,0 %
1 290
0,2 %
Juillet 2012
152 544
142 916
94 %
940
0,6 %
1 990
1,3 %
153
0,1 %
1 849
1,2 %
18
0,0 %
2 295
1,5 %
155
0,1 %
2
0,0 %
54
0,0 %
11
0,0 %
280
0,2 %
Juin 2012
126 413
117 932
93 %
505
0,4 %
2 376
1,9 %
186
0,1 %
1 448
1,1 %
129
0,1 %
736
0,6 %
395
0,3 %
1
0,0 %
10
0,0 %
4
0,0 %
17
0,0 %
839
0,7 %
Mai 2012
227 054
216 300
95 %
1 155
0,5 %
2 407
1,1 %
110
0,0 %
1 416
0,6 %
57
0,0 %
1 893
0,8 %
255
0,1 %
19
0,0 %
69
0,0 %
2
0,0 %
9
0,0 %
1 509
0,7 %
Avril 2012
206 023
195 565
95 %
559
0,3 %
2 000
1,0 %
43
0,0 %
1 183
0,6 %
99
0,0 %
2 509
1,2 %
264
0,1 %
3
0,0 %
121
0,1 %
1
0,0 %
1
0,0 %
1 706
0,8 %
Mars 2012
112 661
101 738
90 %
437
0,4 %
2 692
2,4 %
12
0,0 %
1 339
1,2 %
47
0,0 %
2 683
2,4 %
117
0,1 %
18
0,0 %
344
0,3 %
1
0,0 %
1 107
1,0 %
Février 2012
56 233
40 846
73 %
442
0,8 %
2 549
4,5 %
47
0,1 %
2 405
4,3 %
12
0,0 %
7 063
13 %
232
0,4 %
8
0,0 %
54
0,1 %
9
0,0 %
630
1,1 %
Janvier 2012
125 636
114 130
91 %
560
0,4 %
2 193
1,7 %
37
0,0 %
1 043
0,8 %
17
0,0 %
4 763
3,8 %
264
0,2 %
9
0,0 %
61
0,0 %
3
0,0 %
495
0,4 %
Décembre 2011
196 034
178 798
91 %
413
0,2 %
1 996
1,0 %
143
0,1 %
991
0,5 %
22
0,0 %
5 343
2,7 %
175
0,1 %
2
0,0 %
24
0,0 %
3
0,0 %
6 315
3,2 %
Novembre 2011
110 218
95 097
86 %
426
0,4 %
2 498
2,3 %
90
0,1 %
1 066
1,0 %
60
0,1 %
7 907
7,2 %
352
0,3 %
9
0,0 %
231
0,2 %
1
0,0 %
4
0,0 %
480
0,4 %
Octobre 2011
86 767
77 991
90 %
492
0,6 %
2 043
2,4 %
153
0,2 %
1 317
1,5 %
32
0,0 %
2 034
2,3 %
177
0,2 %
1
0,0 %
17
0,0 %
2
0,0 %
3
0,0 %
268
0,3 %
Septembre 2011
105 064
98 191
93 %
320
0,3 %
2 074
2,0 %
13
0,0 %
857
0,8 %
59
0,1 %
1 011
1,0 %
358
0,3 %
1
0,0 %
79
0,1 %
7
0,0 %
364
0,3 %
Août 2011
71 023
64 168
90 %
336
0,5 %
1 929
2,7 %
153
0,2 %
784
1,1 %
75
0,1 %
682
1,0 %
310
0,4 %
5
0,0 %
4
0,0 %
5
0,0 %
876
1,2 %
Juillet 2011
77 556
70 961
91 %
423
0,5 %
2 220
2,9 %
20
0,0 %
593
0,8 %
13
0,0 %
1 117
1,4 %
194
0,3 %
28
0,0 %
139
0,2 %
5
0,0 %
249
0,3 %
Juin 2011
63 545
56 717
89 %
326
0,5 %
1 196
1,9 %
20
0,0 %
556
0,9 %
18
0,0 %
2 603
4,1 %
349
0,5 %
12
0,0 %
49
0,1 %
3
0,0 %
492
0,8 %
Mai 2011
57 425
47 533
83 %
359
0,6 %
1 671
2,9 %
1
0,0 %
84
0,1 %
468
0,8 %
6
0,0 %
3 258
5,7 %
211
0,4 %
1
0,0 %
380
0,7 %
17
0,0 %
1 878
3,3 %
Avril 2011
152 211
144 284
95 %
361
0,2 %
2 172
1,4 %
19
0,0 %
1 084
0,7 %
97
0,1 %
1 585
1,0 %
190
0,1 %
2
0,0 %
62
0,0 %
16
0,0 %
693
0,5 %
Mars 2011
253 996
222 326
88 %
411
0,2 %
2 723
1,1 %
24
0,0 %
1 066
0,4 %
29
0,0 %
2 487
1,0 %
169
0,1 %
5
0,0 %
19
0,0 %
3
0,0 %
22 653
8,9 %
Février 2011
169 433
161 865
96 %
606
0,4 %
2 310
1,4 %
189
0,1 %
1 008
0,6 %
32
0,0 %
1 000
0,6 %
237
0,1 %
143
0,1 %
49
0,0 %
211
0,1 %
Janvier 2011
146 143
136 844
94 %
410
0,3 %
2 860
2,0 %
68
0,0 %
1 133
0,8 %
22
0,0 %
1 660
1,1 %
268
0,2 %
1
0,0 %
1
0,0 %
201
0,1 %
3
0,0 %
266
0,2 %
Décembre 2010
145 528
139 220
96 %
270
0,2 %
2 090
1,4 %
98
0,1 %
835
0,6 %
16
0,0 %
896
0,6 %
170
0,1 %
1
0,0 %
2
0,0 %
110
0,1 %
2
0,0 %
139
0,1 %
Novembre 2010
187 637
180 247
96 %
387
0,2 %
1 989
1,1 %
115
0,1 %
879
0,5 %
32
0,0 %
1 662
0,9 %
287
0,2 %
1
0,0 %
10
0,0 %
2
0,0 %
105
0,1 %
Octobre 2010
271 125
261 928
97 %
422
0,2 %
2 052
0,8 %
32
0,0 %
1 033
0,4 %
29
0,0 %
2 680
1,0 %
224
0,1 %
7
0,0 %
4
0,0 %
5
0,0 %
337
0,1 %
Septembre 2010
124 000
116 583
94 %
275
0,2 %
2 099
1,7 %
107
0,1 %
800
0,6 %
50
0,0 %
1 430
1,2 %
281
0,2 %
3
0,0 %
6
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
340
0,3 %
Août 2010
65 921
58 014
88 %
297
0,5 %
2 105
3,2 %
66
0,1 %
632
1,0 %
95
0,1 %
1 656
2,5 %
226
0,3 %
1
0,0 %
28
0,0 %
1
0,0 %
512
0,8 %
Juillet 2010
108 617
99 498
92 %
386
0,4 %
3 309
3,0 %
40
0,0 %
985
0,9 %
15
0,0 %
878
0,8 %
222
0,2 %
1
0,0 %
30
0,0 %
2
0,0 %
9
0,0 %
616
0,6 %
Juin 2010
70 058
62 245
89 %
339
0,5 %
2 235
3,2 %
37
0,1 %
696
1,0 %
12
0,0 %
1 746
2,5 %
225
0,3 %
131
0,2 %
2
0,0 %
14
0,0 %
111
0,2 %
Mai 2010
119 872
106 283
89 %
654
0,5 %
2 048
1,7 %
86
0,1 %
742
0,6 %
20
0,0 %
1 682
1,4 %
382
0,3 %
2
0,0 %
15
0,0 %
1
0,0 %
6
0,0 %
120
0,1 %
Avril 2010
138 359
127 035
92 %
487
0,4 %
1 793
1,3 %
107
0,1 %
759
0,5 %
27
0,0 %
4 099
3,0 %
500
0,4 %
125
0,1 %
1
0,0 %
1
0,0 %
1 332
1,0 %
Mars 2010
168 077
160 517
96 %
242
0,1 %
1 664
1,0 %
15
0,0 %
792
0,5 %
22
0,0 %
2 455
1,5 %
466
0,3 %
3
0,0 %
14
0,0 %
115
0,1 %
Février 2010
84 875
78 924
93 %
223
0,3 %
1 654
1,9 %
32
0,0 %
764
0,9 %
16
0,0 %
1 257
1,5 %
399
0,5 %
3
0,0 %
25
0,0 %
123
0,1 %
Janvier 2010
111 499
100 674
90 %
560
0,5 %
2 257
2,0 %
43
0,0 %
899
0,8 %
29
0,0 %
975
0,9 %
379
0,3 %
2
0,0 %
13
0,0 %
41
0,0 %
Décembre 2009
131 359
115 384
88 %
361
0,3 %
2 926
2,2 %
10
0,0 %
1 020
0,8 %
29
0,0 %
1 167
0,9 %
585
0,4 %
1
0,0 %
48
0,0 %
738
0,6 %
Novembre 2009
69 979
61 742
88 %
370
0,5 %
3 050
4,4 %
30
0,0 %
1 270
1,8 %
22
0,0 %
1 071
1,5 %
412
0,6 %
4
0,0 %
78
0,1 %
1
0,0 %
77
0,1 %
Octobre 2009
187 825
178 071
95 %
727
0,4 %
2 855
1,5 %
80
0,0 %
1 479
0,8 %
91
0,0 %
2 187
1,2 %
440
0,2 %
7
0,0 %
43
0,0 %
4
0,0 %
2
0,0 %
205
0,1 %
Septembre 2009
121 166
110 537
91 %
647
0,5 %
3 657
3,0 %
37
0,0 %
1 187
1,0 %
37
0,0 %
1 946
1,6 %
322
0,3 %
10
0,0 %
25
0,0 %
7
0,0 %
14
0,0 %
153
0,1 %
Août 2009
92 288
83 421
90 %
536
0,6 %
2 479
2,7 %
14
0,0 %
1 416
1,5 %
52
0,1 %
946
1,0 %
482
0,5 %
21
0,0 %
131
0,1 %
2
0,0 %
459
0,5 %
Juillet 2009
77 369
70 893
92 %
450
0,6 %
1 804
2,3 %
49
0,1 %
600
0,8 %
17
0,0 %
1 394
1,8 %
274
0,4 %
9
0,0 %
7
0,0 %
28
0,0 %
209
0,3 %
Juin 2009
61 764
54 127
88 %
296
0,5 %
1 750
2,8 %
73
0,1 %
1 873
3,0 %
33
0,1 %
1 907
3,1 %
250
0,4 %
1
0,0 %
2
0,0 %
4
0,0 %
2
0,0 %
85
0,1 %
Mai 2009
233 975
227 208
97 %
358
0,2 %
1 723
0,7 %
18
0,0 %
808
0,3 %
38
0,0 %
1 798
0,8 %
509
0,2 %
7
0,0 %
6
0,0 %
179
0,1 %
Avril 2009
273 484
266 256
97 %
625
0,2 %
2 136
0,8 %
16
0,0 %
943
0,3 %
66
0,0 %
1 380
0,5 %
420
0,2 %
7
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
112
0,0 %
Mars 2009
186 218
178 443
96 %
846
0,5 %
2 193
1,2 %
14
0,0 %
1 047
0,6 %
55
0,0 %
779
0,4 %
542
0,3 %
2
0,0 %
12
0,0 %
2
0,0 %
138
0,1 %
Février 2009
110 765
104 426
94 %
468
0,4 %
1 654
1,5 %
27
0,0 %
1 373
1,2 %
32
0,0 %
895
0,8 %
260
0,2 %
13
0,0 %
4
0,0 %
3
0,0 %
369
0,3 %
Janvier 2009
1 213 511
1 206 128
99 %
570
0,0 %
2 194
0,2 %
1
0,0 %
59
0,0 %
963
0,1 %
73
0,0 %
1 676
0,1 %
297
0,0 %
4
0,0 %
11
0,0 %
3
0,0 %
5
0,0 %
116
0,0 %
Décembre 2008
120 683
110 516
92 %
691
0,6 %
2 290
1,9 %
59
0,0 %
2 502
2,1 %
102
0,1 %
1 742
1,4 %
298
0,2 %
8
0,0 %
58
0,0 %
54
0,0 %
442
0,4 %
Novembre 2008
92 153
81 967
89 %
826
0,9 %
2 527
2,7 %
38
0,0 %
2 780
3,0 %
84
0,1 %
900
1,0 %
840
0,9 %
22
0,0 %
24
0,0 %
19
0,0 %
651
0,7 %
Octobre 2008
197 885
192 223
97 %
352
0,2 %
1 495
0,8 %
2
0,0 %
1 337
0,7 %
149
0,1 %
664
0,3 %
329
0,2 %
2
0,0 %
4
0,0 %
260
0,1 %
Septembre 2008
63 464
55 859
88 %
277
0,4 %
1 146
1,8 %
16
0,0 %
704
1,1 %
34
0,1 %
3 626
5,7 %
237
0,4 %
5
0,0 %
12
0,0 %
909
1,4 %
Août 2008
43 526
39 455
91 %
232
0,5 %
1 046
2,4 %
14
0,0 %
842
1,9 %
22
0,1 %
171
0,4 %
273
0,6 %
1
0,0 %
3
0,0 %
936
2,2 %
Juillet 2008
43 056
40 510
94 %
141
0,3 %
724
1,7 %
8
0,0 %
470
1,1 %
33
0,1 %
126
0,3 %
349
0,8 %
2
0,0 %
12
0,0 %
3
0,0 %
109
0,3 %
Juin 2008
47 752
44 893
94 %
204
0,4 %
790
1,7 %
41
0,1 %
282
0,6 %
22
0,0 %
370
0,8 %
347
0,7 %
4
0,0 %
1
0,0 %
1
0,0 %
44
0,1 %
Mai 2008
91 664
87 516
95 %
233
0,3 %
584
0,6 %
32
0,0 %
286
0,3 %
14
0,0 %
1 494
1,6 %
841
0,9 %
7
0,0 %
2
0,0 %
49
0,1 %
Avril 2008
45 337
41 854
92 %
320
0,7 %
695
1,5 %
1
0,0 %
12
0,0 %
623
1,4 %
67
0,1 %
380
0,8 %
455
1,0 %
13
0,0 %
4
0,0 %
29
0,1 %
42
0,1 %
Mars 2008
60 010
56 543
94 %
501
0,8 %
778
1,3 %
17
0,0 %
408
0,7 %
13
0,0 %
734
1,2 %
299
0,5 %
12
0,0 %
6
0,0 %
2
0,0 %
7
0,0 %
61
0,1 %
Février 2008
83 079
78 203
94 %
1 266
1,5 %
1 172
1,4 %
23
0,0 %
528
0,6 %
94
0,1 %
430
0,5 %
227
0,3 %
15
0,0 %
8
0,0 %
3
0,0 %
1
0,0 %
175
0,2 %
Janvier 2008
68 936
64 598
94 %
199
0,3 %
897
1,3 %
8
0,0 %
656
1,0 %
49
0,1 %
292
0,4 %
451
0,7 %
33
0,0 %
2
0,0 %
947
1,4 %
Décembre 2007
99 554
96 528
97 %
143
0,1 %
581
0,6 %
28
0,0 %
295
0,3 %
36
0,0 %
82
0,1 %
886
0,9 %
2
0,0 %
7
0,0 %
4
0,0 %
4
0,0 %
6
0,0 %
369
0,4 %
Novembre 2007
299 758
294 640
98 %
311
0,1 %
605
0,2 %
39
0,0 %
2 282
0,8 %
46
0,0 %
304
0,1 %
538
0,2 %
1
0,0 %
3
0,0 %
20
0,0 %
4
0,0 %
2
0,0 %
451
0,2 %
Octobre 2007
78 898
74 970
95 %
145
0,2 %
593
0,8 %
19
0,0 %
1 020
1,3 %
44
0,1 %
754
1,0 %
363
0,5 %
7
0,0 %
15
0,0 %
4
0,0 %
5
0,0 %
393
0,5 %
Septembre 2007
82 276
74 635
91 %
171
0,2 %
527
0,6 %
27
0,0 %
720
0,9 %
33
0,0 %
3 177
3,9 %
519
0,6 %
13
0,0 %
11
0,0 %
1
0,0 %
4
0,0 %
1 709
2,1 %
Août 2007
69 773
62 578
90 %
218
0,3 %
554
0,8 %
3
0,0 %
44
0,1 %
1 334
1,9 %
55
0,1 %
2 296
3,3 %
478
0,7 %
2
0,0 %
14
0,0 %
14
0,0 %
10
0,0 %
1 602
2,3 %
Juillet 2007
79 551
74 913
94 %
170
0,2 %
334
0,4 %
16
0,0 %
652
0,8 %
20
0,0 %
1 815
2,3 %
431
0,5 %
2
0,0 %
10
0,0 %
1
0,0 %
722
0,9 %
Juin 2007
46 736
44 126
94 %
86
0,2 %
336
0,7 %
21
0,0 %
331
0,7 %
27
0,1 %
180
0,4 %
576
1,2 %
3
0,0 %
6
0,0 %
1
0,0 %
7
0,0 %
1
0,0 %
611
1,3 %
Mai 2007
141 576
138 220
98 %
123
0,1 %
536
0,4 %
49
0,0 %
924
0,7 %
97
0,1 %
265
0,2 %
508
0,4 %
2
0,0 %
1
0,0 %
22
0,0 %
1
0,0 %
101
0,1 %
Avril 2007
37 079
34 039
92 %
113
0,3 %
558
1,5 %
59
0,2 %
585
1,6 %
28
0,1 %
277
0,7 %
351
0,9 %
2
0,0 %
2
0,0 %
380
1,0 %
Mars 2007
123 784
120 257
97 %
199
0,2 %
626
0,5 %
470
0,4 %
413
0,3 %
40
0,0 %
477
0,4 %
398
0,3 %
2
0,0 %
5
0,0 %
1
0,0 %
4
0,0 %
63
0,1 %
Février 2007
138 896
135 992
98 %
192
0,1 %
558
0,4 %
38
0,0 %
350
0,3 %
31
0,0 %
695
0,5 %
397
0,3 %
1
0,0 %
4
0,0 %
32
0,0 %
44
0,0 %
Janvier 2007
79 618
75 154
94 %
201
0,3 %
1 036
1,3 %
7
0,0 %
1 166
1,5 %
40
0,1 %
900
1,1 %
339
0,4 %
5
0,0 %
11
0,0 %
1
0,0 %
29
0,0 %
Décembre 2006
45 812
43 289
94 %
227
0,5 %
471
1,0 %
20
0,0 %
533
1,2 %
22
0,0 %
394
0,9 %
383
0,8 %
3
0,0 %
79
0,2 %
Novembre 2006
220 834
216 188
98 %
250
0,1 %
641
0,3 %
73
0,0 %
641
0,3 %
46
0,0 %
1 893
0,9 %
491
0,2 %
8
0,0 %
40
0,0 %
5
0,0 %
30
0,0 %
Octobre 2006
121 353
118 476
98 %
245
0,2 %
620
0,5 %
30
0,0 %
680
0,6 %
71
0,1 %
40
0,0 %
456
0,4 %
55
0,0 %
7
0,0 %
26
0,0 %
Septembre 2006
133 413
130 451
98 %
301
0,2 %
448
0,3 %
44
0,0 %
697
0,5 %
31
0,0 %
148
0,1 %
354
0,3 %
12
0,0 %
15
0,0 %
422
0,3 %
Août 2006
47 843
43 732
91 %
478
1,0 %
828
1,7 %
54
0,1 %
1 125
2,4 %
49
0,1 %
321
0,7 %
278
0,6 %
18
0,0 %
15
0,0 %
38
0,1 %
114
0,2 %
Juillet 2006
72 412
68 787
95 %
462
0,6 %
634
0,9 %
17
0,0 %
555
0,8 %
35
0,0 %
491
0,7 %
388
0,5 %
40
0,1 %
16
0,0 %
29
0,0 %
200
0,3 %
Juin 2006
48 563
45 489
94 %
260
0,5 %
484
1,0 %
14
0,0 %
295
0,6 %
35
0,1 %
517
1,1 %
526
1,1 %
9
0,0 %
6
0,0 %
132
0,3 %
184
0,4 %
Mai 2006
96 978
93 267
96 %
262
0,3 %
714
0,7 %
21
0,0 %
371
0,4 %
39
0,0 %
777
0,8 %
686
0,7 %
29
0,0 %
8
0,0 %
10
0,0 %
286
0,3 %
Avril 2006
289 410
284 425
98 %
928
0,3 %
799
0,3 %
14
0,0 %
513
0,2 %
123
0,0 %
1 178
0,4 %
321
0,1 %
50
0,0 %
1
0,0 %
63
0,0 %
425
0,1 %
Mars 2006
107 038
104 142
97 %
341
0,3 %
617
0,6 %
16
0,0 %
371
0,3 %
64
0,1 %
448
0,4 %
243
0,2 %
2
0,0 %
38
0,0 %
166
0,2 %
Février 2006
102 327
100 009
98 %
596
0,6 %
317
0,3 %
15
0,0 %
404
0,4 %
40
0,0 %
125
0,1 %
343
0,3 %
10
0,0 %
24
0,0 %
33
0,0 %
Janvier 2006
75 109
72 579
97 %
246
0,3 %
458
0,6 %
24
0,0 %
643
0,9 %
69
0,1 %
206
0,3 %
340
0,5 %
24
0,0 %
184
0,2 %
Décembre 2005
105 318
103 390
98 %
277
0,3 %
420
0,4 %
50
0,0 %
409
0,4 %
58
0,1 %
161
0,2 %
154
0,1 %
2
0,0 %
15
0,0 %
59
0,1 %
Novembre 2005
50 298
48 849
97 %
113
0,2 %
303
0,6 %
26
0,1 %
331
0,7 %
114
0,2 %
175
0,3 %
228
0,5 %
1
0,0 %
15
0,0 %
Octobre 2005
23 410
22 124
95 %
270
1,2 %
310
1,3 %
24
0,1 %
209
0,9 %
34
0,1 %
49
0,2 %
196
0,8 %
4
0,0 %
6
0,0 %
10
0,0 %
Septembre 2005
12 125
11 119
92 %
107
0,9 %
252
2,1 %
16
0,1 %
141
1,2 %
57
0,5 %
25
0,2 %
155
1,3 %
2
0,0 %
12
0,1 %
58
0,5 %
Août 2005
9 929
8 813
89 %
184
1,9 %
229
2,3 %
17
0,2 %
163
1,6 %
62
0,6 %
60
0,6 %
205
2,1 %
2
0,0 %
10
0,1 %
15
0,2 %
Juillet 2005
9 612
8 489
88 %
274
2,9 %
221
2,3 %
12
0,1 %
90
0,9 %
123
1,3 %
63
0,7 %
188
2,0 %
4
0,0 %
20
0,2 %
10
0,1 %
Juin 2005
14 479
12 818
89 %
372
2,6 %
226
1,6 %
43
0,3 %
145
1,0 %
39
0,3 %
27
0,2 %
498
3,4 %
11
0,1 %
29
0,2 %
38
0,3 %
Mai 2005
5 687
4 373
77 %
157
2,8 %
392
6,9 %
4
0,1 %
136
2,4 %
37
0,7 %
84
1,5 %
240
4,2 %
6
0,1 %
66
1,2 %
Avril 2005
7 839
6 389
82 %
222
2,8 %
479
6,1 %
2
0,0 %
9
0,1 %
102
1,3 %
23
0,3 %
102
1,3 %
126
1,6 %
1
0,0 %
37
0,5 %
Mars 2005
3 451
2 617
76 %
82
2,4 %
230
6,7 %
14
0,4 %
90
2,6 %
3
0,1 %
32
0,9 %
139
4,0 %
3
0,1 %
4
0,1 %
Février 2005
1 460
1 219
83 %
14
1,0 %
36
2,5 %
2
0,1 %
34
2,3 %
1
0,1 %
19
1,3 %
77
5,3 %
1
0,1 %
2
0,1 %
Janvier 2005
2 265
1 898
84 %
34
1,5 %
131
5,8 %
66
2,9 %
1
0,0 %
42
1,9 %
30
1,3 %
7
0,3 %
Décembre 2004
1 501
1 105
74 %
27
1,8 %
103
6,9 %
8
0,5 %
49
3,3 %
39
2,6 %
74
4,9 %
1
0,1 %
1
0,1 %
Novembre 2004
2 360
1 818
77 %
24
1,0 %
176
7,5 %
63
2,7 %
18
0,8 %
61
2,6 %
82
3,5 %
7
0,3 %
8
0,3 %
Octobre 2004
2 231
1 720
77 %
35
1,6 %
108
4,8 %
1
0,0 %
99
4,4 %
15
0,7 %
65
2,9 %
39
1,7 %
4
0,2 %
7
0,3 %
Septembre 2004
1 431
982
69 %
20
1,4 %
133
9,3 %
5
0,3 %
179
13 %
26
1,8 %
7
0,5 %
26
1,8 %
10
0,7 %
Août 2004
811
607
75 %
17
2,1 %
71
8,8 %
23
2,8 %
10
1,2 %
12
1,5 %
22
2,7 %
1
0,1 %
2
0,2 %
Juillet 2004
1 153
902
78 %
41
3,6 %
61
5,3 %
3
0,3 %
1
0,1 %
34
2,9 %
54
4,7 %
9
0,8 %
3
0,3 %
Juin 2004
883
665
75 %
17
1,9 %
73
8,3 %
35
4,0 %
17
1,9 %
4
0,5 %
34
3,9 %
11
1,2 %
13
1,5 %
Mai 2004
485
320
66 %
25
5,2 %
37
7,6 %
10
2,1 %
2
0,4 %
57
12 %
2
0,4 %
Avril 2004
1 589
1 038
65 %
67
4,2 %
134
8,4 %
8
0,5 %
23
1,4 %
78
4,9 %
15
0,9 %
71
4,5 %
Mars 2004
1 237
820
66 %
71
5,7 %
198
16 %
5
0,4 %
2
0,2 %
1
0,1 %
18
1,5 %
3
0,2 %
Février 2004
54
45
83 %
1
1,9 %
7
13 %
1
1,9 %
Janvier 2004
30
21
70 %
4
13 %
1
3,3 %
4
13 %
Décembre 2003
54
42
78 %
12
22 %
Novembre 2003
57
38
67 %
19
33 %
Octobre 2003
26
19
73 %
3
12 %
4
15 %
Septembre 2003
23
16
70 %
7
30 %
Août 2003
37
23
62 %
7
19 %
7
19 %
Juillet 2003
18
11
61 %
2
11 %
5
28 %
Juin 2003
30
12
40 %
1
3,3 %
17
57 %
Mai 2003
15
9
60 %
6
40 %
Avril 2003
7
2
29 %
2
29 %
3
43 %
Mars 2003
15
11
73 %
4
27 %
Février 2003
18
10
56 %
8
44 %
Janvier 2003
12
7
58 %
5
42 %
Décembre 2002
19
16
84 %
3
16 %
Novembre 2002
25
4
16 %
21
84 %
Octobre 2002
20
7
35 %
13
65 %
Septembre 2002
6
3
50 %
3
50 %
Août 2002
4
4
100 %
Juillet 2002
3
3
100 %
Juin 2002
Mai 2002
1
1
100 %
Avril 2002
Mars 2002
1
1
100 %
DateDiscussionDiscussion utilisateurDiscussion WiktionnaireDiscussion fichierDiscussion MediaWikiDiscussion modèleDiscussion aideDiscussion catégorieDiscussion AnnexeDiscussion TranswikiDiscussion PortailDiscussion ThésaurusDiscussion ProjetDiscussion ReconstructionDiscussion TutorielDiscussion RimeDiscussion ConjugaisonDiscussion RacineDiscussion moduleTranslations talkDiscussion gadgetDiscussion définition de gadgetSujet
Octobre 2021
66
0,1 %
424
0,7 %
13
0,0 %
2
0,0 %
6
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
14
0,0 %
Septembre 2021
191
0,1 %
427
0,2 %
8
0,0 %
6
0,0 %
21
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
1
0,0 %
9
0,0 %
Août 2021
196
0,4 %
746
1,5 %
8
0,0 %
3
0,0 %
30
0,1 %
1
0,0 %
6
0,0 %
4
0,0 %
6
0,0 %
16
0,0 %
Juillet 2021
151
0,5 %
663
2,1 %
7
0,0 %
18
0,1 %
1
0,0 %
1
0,0 %
8
0,0 %
1
0,0 %
Juin 2021
473
1,1 %
429
1,0 %
35
0,1 %
12
0,0 %
31
0,1 %
22
0,1 %
3
0,0 %
5
0,0 %
15
0,0 %
Mai 2021
276
0,3 %
413
0,4 %
25
0,0 %
13
0,0 %
39
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
9
0,0 %
7
0,0 %
Avril 2021
265
0,4 %
676
1,1 %
2
0,0 %
5
0,0 %
5
0,0 %
1
0,0 %
1
0,0 %
1
0,0 %
4
0,0 %
6
0,0 %
Mars 2021
881
1,3 %
945
1,4 %
16
0,0 %
7
0,0 %
16
0,0 %
4
0,0 %
4
0,0 %
4
0,0 %
1
0,0 %
1
0,0 %
3
0,0 %
1
0,0 %
31
0,0 %
Février 2021
431
0,3 %
761
0,6 %
8
0,0 %
2
0,0 %
11
0,0 %
11
0,0 %
1
0,0 %
6
0,0 %
1
0,0 %
15
0,0 %
Janvier 2021
542
0,8 %
960
1,5 %
21
0,0 %
10
0,0 %
8
0,0 %
1
0,0 %
6
0,0 %
22
0,0 %
4
0,0 %
Décembre 2020
290
0,2 %
642
0,4 %
9
0,0 %
1
0,0 %
5
0,0 %
1
0,0 %
1
0,0 %
1
0,0 %
4
0,0 %
32
0,0 %
22
0,0 %
Novembre 2020
349
0,2 %
768
0,4 %
15
0,0 %
2
0,0 %
23
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
59
0,0 %
5
0,0 %
1
0,0 %
212
0,1 %
38
0,0 %
Octobre 2020
161
0,2 %
625
0,8 %
18
0,0 %
7
0,0 %
5
0,0 %
3
0,0 %
10
0,0 %
2
0,0 %
17
0,0 %
1
0,0 %
18
0,0 %
Septembre 2020
216
0,4 %
435
0,7 %
15
0,0 %
5
0,0 %
14
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
5
0,0 %
1
0,0 %
57
0,1 %
2
0,0 %
Août 2020
108
0,0 %
527
0,1 %
9
0,0 %
16
0,0 %
7
0,0 %
1
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
11
0,0 %
Juillet 2020
242
0,3 %
586
0,6 %
15
0,0 %
62
0,1 %
3
0,0 %
3
0,0 %
15
0,0 %
1
0,0 %
3
0,0 %
20
0,0 %
31
0,0 %
2
0,0 %
9
0,0 %
Juin 2020
220
0,2 %
849
0,9 %
5
0,0 %
11
0,0 %
3
0,0 %
5
0,0 %
6
0,0 %
3
0,0 %
5
0,0 %
Mai 2020
651
0,7 %
1 090
1,3 %
25
0,0 %
36
0,0 %
6
0,0 %
3
0,0 %
3
0,0 %
3
0,0 %
2
0,0 %
17
0,0 %
Avril 2020
497
0,2 %
1 087
0,4 %
58
0,0 %
9
0,0 %
32
0,0 %
3
0,0 %
2
0,0 %
3
0,0 %
3
0,0 %
1
0,0 %
31
0,0 %
Mars 2020
395
0,4 %
822
0,8 %
23
0,0 %
4
0,0 %
25
0,0 %
3
0,0 %
2
0,0 %
12
0,0 %
1
0,0 %
17
0,0 %
36
0,0 %
Février 2020
258
0,3 %
637
0,7 %
15
0,0 %
8
0,0 %
19
0,0 %
6
0,0 %
6
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
31
0,0 %
Janvier 2020
199
0,2 %
1 021
1,3 %
14
0,0 %
9
0,0 %
1
0,0 %
1
0,0 %
1
0,0 %
4
0,0 %
1
0,0 %
19
0,0 %
Décembre 2019
380
0,7 %
734
1,3 %
11
0,0 %
1
0,0 %
23
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
25
0,0 %
Novembre 2019
258
0,4 %
747
1,1 %
36
0,1 %
21
0,0 %
3
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
4
0,0 %
15
0,0 %
3
0,0 %
Octobre 2019
489
0,5 %
929
0,9 %
26
0,0 %
18
0,0 %
14
0,0 %
1
0,0 %
3
0,0 %
7
0,0 %
17
0,0 %
22
0,0 %
Septembre 2019
319
0,5 %
682
1,0 %
22
0,0 %
5
0,0 %
9
0,0 %
20
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
13
0,0 %
39
0,1 %
Août 2019
240
0,1 %
652
0,4 %
21
0,0 %
5
0,0 %
7
0,0 %
4
0,0 %
2
0,0 %
5
0,0 %
4
0,0 %
2
0,0 %
5
0,0 %
Juillet 2019
322
0,2 %
721
0,4 %
23
0,0 %
8
0,0 %
13
0,0 %
9
0,0 %
5
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
14
0,0 %
Juin 2019
238
0,1 %
915
0,3 %
18
0,0 %
3
0,0 %
5
0,0 %
4
0,0 %
7
0,0 %
3
0,0 %
Mai 2019
404
0,6 %
937
1,4 %
11
0,0 %
9
0,0 %
26
0,0 %
5
0,0 %
13
0,0 %
3
0,0 %
3
0,0 %
1
0,0 %
31
0,0 %
Avril 2019
259
0,4 %
807
1,2 %
27
0,0 %
4
0,0 %
8
0,0 %
8
0,0 %
3
0,0 %
11
0,0 %
3
0,0 %
3
0,0 %
3
0,0 %
8
0,0 %
Mars 2019
4 594
4,4 %
1 000
1,0 %
76
0,1 %
5
0,0 %
3
0,0 %
7
0,0 %
3
0,0 %
3
0,0 %
7
0,0 %
5
0,0 %
Février 2019
737
1,2 %
807
1,3 %
59
0,1 %
20
0,0 %
15
0,0 %
1
0,0 %
9
0,0 %
1
0,0 %
3
0,0 %
3
0,0 %
Janvier 2019
237
0,2 %
1 083
0,7 %
25
0,0 %
4
0,0 %
10
0,0 %
7
0,0 %
2
0,0 %
4
0,0 %
17
0,0 %
Décembre 2018
177
0,2 %
882
1,2 %
7
0,0 %
7
0,0 %
1
0,0 %
4
0,0 %
2
0,0 %
8
0,0 %
7
0,0 %
Novembre 2018
191
0,2 %
871
1,1 %
15
0,0 %
1
0,0 %
19
0,0 %
2
0,0 %
79
0,1 %
2
0,0 %
14
0,0 %
Octobre 2018
228
0,1 %
1 067
0,6 %
25
0,0 %
3
0,0 %
8
0,0 %
3
0,0 %
11
0,0 %
2
0,0 %
13
0,0 %
6
0,0 %
1
0,0 %
Septembre 2018
183
0,2 %
798
0,9 %
18
0,0 %
3
0,0 %
27
0,0 %
2
0,0 %
4
0,0 %
8
0,0 %
17
0,0 %
5
0,0 %
1
0,0 %
Août 2018
210
0,2 %
801
0,6 %
40
0,0 %
9
0,0 %
13
0,0 %
12
0,0 %
13
0,0 %
4
0,0 %
11
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
Juillet 2018
328
0,1 %
1 030
0,3 %
39
0,0 %
2
0,0 %
11
0,0 %
14
0,0 %
4
0,0 %
9
0,0 %
7
0,0 %
9
0,0 %
4
0,0 %
Juin 2018
379
0,2 %
1 138
0,5 %
28
0,0 %
12
0,0 %
30
0,0 %
9
0,0 %
2
0,0 %
8
0,0 %
6
0,0 %
2
0,0 %
8
0,0 %
1
0,0 %
Mai 2018
432
0,9 %
1 337
2,8 %
45
0,1 %
10
0,0 %
27
0,1 %
2
0,0 %
2
0,0 %
6
0,0 %
1
0,0 %
14
0,0 %
Avril 2018
330
0,4 %
1 040
1,4 %
22
0,0 %
1
0,0 %
15
0,0 %
26
0,0 %
4
0,0 %
3
0,0 %
20
0,0 %
7
0,0 %
7
0,0 %
1
0,0 %
Mars 2018
317
0,6 %
816
1,5 %
41
0,1 %
4
0,0 %
4
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
26
0,0 %
10
0,0 %
3
0,0 %
4
0,0 %
5
0,0 %
Février 2018
236
0,5 %
725
1,5 %
36
0,1 %
3
0,0 %
10
0,0 %
6
0,0 %
11
0,0 %
5
0,0 %
2
0,0 %
3
0,0 %
28
0,1 %
13
0,0 %
14
0,0 %
Janvier 2018
337
0,5 %
980
1,5 %
70
0,1 %
6
0,0 %
13
0,0 %
8
0,0 %
9
0,0 %
11
0,0 %
26
0,0 %
5
0,0 %
6
0,0 %
Décembre 2017
244
0,4 %
917
1,3 %
33
0,0 %
8
0,0 %
8
0,0 %
3
0,0 %
6
0,0 %
26
0,0 %
Novembre 2017
169
0,4 %
712
1,6 %
18
0,0 %
12
0,0 %
18
0,0 %
5
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
49
0,1 %
2
0,0 %
2
0,0 %
Octobre 2017
195
0,5 %
647
1,5 %
27
0,1 %
13
0,0 %
27
0,1 %
1
0,0 %
8
0,0 %
14
0,0 %
58
0,1 %
1
0,0 %
1
0,0 %
Septembre 2017
180
0,1 %
930
0,6 %
43
0,0 %
14
0,0 %
6
0,0 %
2
0,0 %
11
0,0 %
77
0,0 %
7
0,0 %
Août 2017
226
0,3 %
922
1,4 %
55
0,1 %
2
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
3
0,0 %
5
0,0 %
2
0,0 %
4
0,0 %
Juillet 2017
305
0,4 %
1 011
1,4 %
24
0,0 %
8
0,0 %
10
0,0 %
6
0,0 %
9
0,0 %
1
0,0 %
14
0,0 %
Juin 2017
182
0,4 %
750
1,5 %
12
0,0 %
2
0,0 %
20
0,0 %
2
0,0 %
7
0,0 %
Mai 2017
187
0,0 %
1 042
0,1 %
1
0,0 %
10
0,0 %
8
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
7
0,0 %
Avril 2017
173
0,0 %
937
0,2 %
12
0,0 %
1
0,0 %
7
0,0 %
1
0,0 %
3
0,0 %
4
0,0 %
Mars 2017
210
0,1 %
987
0,7 %
61
0,0 %
2
0,0 %
23
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
17
0,0 %
12
0,0 %
8
0,0 %
Février 2017
293
0,3 %
1 218
1,2 %
23
0,0 %
7
0,0 %
15
0,0 %
1
0,0 %
5
0,0 %
10
0,0 %
1
0,0 %
9
0,0 %
7
0,0 %
4
0,0 %
Janvier 2017
281
0,2 %
1 280
0,7 %
9
0,0 %
3
0,0 %
8
0,0 %
2
0,0 %
5
0,0 %
15
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
Décembre 2016
239
0,4 %
1 109
1,8 %
9
0,0 %
12
0,0 %
4
0,0 %
5
0,0 %
8
0,0 %
1
0,0 %
39
0,1 %
3
0,0 %
Novembre 2016
332
0,4 %
1 368
1,8 %
4
0,0 %
5
0,0 %
4
0,0 %
1
0,0 %
3
0,0 %
2
0,0 %
4
0,0 %
23
0,0 %
3
0,0 %
1
0,0 %
Octobre 2016
315
0,2 %
1 216
0,9 %
3
0,0 %
3
0,0 %
4
0,0 %
4
0,0 %
21
0,0 %
1
0,0 %
11
0,0 %
Septembre 2016
207
0,3 %
778
1,1 %
3
0,0 %
1
0,0 %
16
0,0 %
7
0,0 %
9
0,0 %
1
0,0 %
26
0,0 %
9
0,0 %
Août 2016
258
0,4 %
980
1,7 %
20
0,0 %
10
0,0 %
15
0,0 %
3
0,0 %
8
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
Juillet 2016
204
0,2 %
1 018
1,2 %
9
0,0 %
3
0,0 %
5
0,0 %
5
0,0 %
9
0,0 %
1
0,0 %
3
0,0 %
Juin 2016
135
0,2 %
877
1,3 %
22
0,0 %
3
0,0 %
5
0,0 %
1
0,0 %
19
0,0 %
5
0,0 %
1
0,0 %
1
0,0 %
6
0,0 %
1
0,0 %
Mai 2016
180
0,3 %
788
1,4 %
10
0,0 %
3
0,0 %
7
0,0 %
6
0,0 %
2
0,0 %
7
0,0 %
1
0,0 %
Avril 2016
184
0,2 %
846
1,0 %
37
0,0 %
6
0,0 %
6
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
Mars 2016
244
0,2 %
864
0,9 %
37
0,0 %
5
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
3
0,0 %
2
0,0 %
3
0,0 %
2
0,0 %
Février 2016
225
0,3 %
1 221
1,8 %
42
0,1 %
10
0,0 %
8
0,0 %
5
0,0 %
7
0,0 %
3
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
Janvier 2016
203
0,3 %
1 446
2,1 %
25
0,0 %
1
0,0 %
33
0,0 %
4
0,0 %
13
0,0 %
2
0,0 %
3
0,0 %
3
0,0 %
Décembre 2015
148
0,2 %
972
1,4 %
45
0,1 %
3
0,0 %
24
0,0 %
1
0,0 %
5
0,0 %
1
0,0 %
Novembre 2015
167
0,2 %
1 014
1,3 %
14
0,0 %
5
0,0 %
8
0,0 %
4
0,0 %
11
0,0 %
5
0,0 %
1
0,0 %
1
0,0 %
22
0,0 %
Octobre 2015
251
0,1 %
1 151
0,7 %
39
0,0 %
1
0,0 %
21
0,0 %
3
0,0 %
6
0,0 %
7
0,0 %
45
0,0 %
5
0,0 %
Septembre 2015
215
0,0 %
972
0,2 %
57
0,0 %
14
0,0 %
18
0,0 %
25
0,0 %
3
0,0 %
14
0,0 %
16
0,0 %
4
0,0 %
Août 2015
188
0,1 %
700
0,5 %
5
0,0 %
4
0,0 %
20
0,0 %
2
0,0 %
7
0,0 %
35
0,0 %
Juillet 2015
135
0,2 %
931
1,4 %
23
0,0 %
2
0,0 %
3
0,0 %
7
0,0 %
2
0,0 %
3
0,0 %
27
0,0 %
Juin 2015
183
0,2 %
638
0,7 %
13
0,0 %
17
0,0 %
19
0,0 %
14
0,0 %
11
0,0 %
2
0,0 %
3
0,0 %
4
0,0 %
Mai 2015
182
0,2 %
860
0,7 %
45
0,0 %
4
0,0 %
13
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
5
0,0 %
1
0,0 %
1
0,0 %
9
0,0 %
Avril 2015
244
0,3 %
11 145
14 %
53
0,1 %
7
0,0 %
19
0,0 %
1
0,0 %
7
0,0 %
18
0,0 %
2
0,0 %
9
0,0 %
4
0,0 %
36
0,0 %
Mars 2015
325
0,1 %
6 409
1,2 %
34
0,0 %
32
0,0 %
74
0,0 %
3
0,0 %
9
0,0 %
22
0,0 %
1
0,0 %
11
0,0 %
30
0,0 %
Février 2015
201
0,1 %
1 219
0,5 %
16
0,0 %
14
0,0 %
21
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
1
0,0 %
17
0,0 %
Janvier 2015
286
0,3 %
1 256
1,4 %
29
0,0 %
3
0,0 %
10
0,0 %
24
0,0 %
19
0,0 %
33
0,0 %
Décembre 2014
279
0,5 %
1 024
1,7 %
15
0,0 %
25
0,0 %
11
0,0 %
18
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
3
0,0 %
56
0,1 %
Novembre 2014
184
0,4 %
1 273
2,5 %
2
0,0 %
6
0,0 %
15
0,0 %
1
0,0 %
6
0,0 %
2
0,0 %
4
0,0 %
90
0,2 %
Octobre 2014
228
0,1 %
1 502
0,7 %
11
0,0 %
13
0,0 %
9
0,0 %
2
0,0 %
4
0,0 %
4
0,0 %
55
0,0 %
Septembre 2014
244
0,3 %
1 148
1,2 %
8
0,0 %
17
0,0 %
6
0,0 %
3
0,0 %
11
0,0 %
3
0,0 %
37
0,0 %
Août 2014
164
0,1 %
1 151
1,0 %
5
0,0 %
17
0,0 %
28
0,0 %
5
0,0 %
3
0,0 %
21
0,0 %
7
0,0 %
Juillet 2014
335
0,4 %
1 289
1,5 %
7
0,0 %
1
0,0 %
53
0,1 %
24
0,0 %
5
0,0 %
2
0,0 %
3
0,0 %
12
0,0 %
50
0,1 %
Juin 2014
213
0,5 %
914
2,2 %
8
0,0 %
2
0,0 %
34
0,1 %
2
0,0 %
1
0,0 %
7
0,0 %
Mai 2014
156
0,4 %
648
1,8 %
9
0,0 %
8
0,0 %
29
0,1 %
7
0,0 %
14
0,0 %
15
0,0 %
6
0,0 %
1
0,0 %
6
0,0 %
Avril 2014
246
0,5 %
645
1,4 %
1
0,0 %
1
0,0 %
22
0,0 %
12
0,0 %
4
0,0 %
4
0,0 %
1
0,0 %
15
0,0 %
Mars 2014
299
0,1 %
996
0,4 %
44
0,0 %
1
0,0 %
18
0,0 %
3
0,0 %
49
0,0 %
8
0,0 %
1
0,0 %
39
0,0 %
Février 2014
209
0,0 %
969
0,1 %
112
0,0 %
15
0,0 %
14
0,0 %
10
0,0 %
4
0,0 %
1
0,0 %
58
0,0 %
Janvier 2014
326
0,0 %
1 052
0,1 %
35
0,0 %
4
0,0 %
26
0,0 %
29
0,0 %
17
0,0 %
4
0,0 %
1
0,0 %
3
0,0 %
88
0,0 %
Décembre 2013
260
0,3 %
1 009
1,1 %
19
0,0 %
7
0,0 %
26
0,0 %
2
0,0 %
30
0,0 %
9
0,0 %
4
0,0 %
1
0,0 %
93
0,1 %
Novembre 2013
228
0,4 %
1 167
1,8 %
46
0,1 %
21
0,0 %
28
0,0 %
4
0,0 %
28
0,0 %
11
0,0 %
4
0,0 %
2
0,0 %
28
0,0 %
Octobre 2013
246
0,4 %
1 320
2,4 %
70
0,1 %
27
0,0 %
17
0,0 %
1
0,0 %
53
0,1 %
25
0,0 %
10
0,0 %
3
0,0 %
43
0,1 %
Septembre 2013
325
0,4 %
1 909
2,4 %
77
0,1 %
24
0,0 %
30
0,0 %
265
0,3 %
35
0,0 %
2
0,0 %
145
0,2 %
Août 2013
255
0,2 %
1 413
0,8 %
94
0,1 %
34
0,0 %
17
0,0 %
3
0,0 %
57
0,0 %
7
0,0 %
15
0,0 %
81
0,0 %
Juillet 2013
328
0,3 %
1 604
1,6 %
43
0,0 %
74
0,1 %
13
0,0 %
4
0,0 %
31
0,0 %
8
0,0 %
5
0,0 %
12
0,0 %
202
0,2 %
Juin 2013
408
0,6 %
1 688
2,5 %
35
0,1 %
87
0,1 %
20
0,0 %
6
0,0 %
44
0,1 %
5
0,0 %
1
0,0 %
4
0,0 %
2
0,0 %
97
0,1 %
Mai 2013
475
0,4 %
1 788
1,7 %
19
0,0 %
11
0,0 %
21
0,0 %
6
0,0 %
20
0,0 %
9
0,0 %
7
0,0 %
2
0,0 %
9
0,0 %
Avril 2013
552
0,6 %
1 903
2,1 %
45
0,0 %
34
0,0 %
33
0,0 %
18
0,0 %
20
0,0 %
13
0,0 %
3
0,0 %
20
0,0 %
Mars 2013
339
0,4 %
1 547
1,7 %
53
0,1 %
80
0,1 %
28
0,0 %
10
0,0 %
41
0,0 %
6
0,0 %
4
0,0 %
54
0,1 %
Février 2013
370
0,3 %
1 751
1,5 %
87
0,1 %
35
0,0 %
31
0,0 %
11
0,0 %
24
0,0 %
7
0,0 %
2
0,0 %
3
0,0 %
2
0,0 %
Janvier 2013
311
0,2 %
1 593
0,8 %
44
0,0 %
29
0,0 %
51
0,0 %
10
0,0 %
25
0,0 %
22
0,0 %
1
0,0 %
1
0,0 %
1
0,0 %
7
0,0 %
Décembre 2012
398
0,5 %
2 026
2,4 %
14
0,0 %
12
0,0 %
32
0,0 %
28
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
Novembre 2012
317
0,3 %
1 397
1,4 %
30
0,0 %
17
0,0 %
15
0,0 %
2
0,0 %
43
0,0 %
8
0,0 %
2
0,0 %
26
0,0 %
1
0,0 %
5
0,0 %
Octobre 2012
441
0,0 %
1 707
0,2 %
76
0,0 %
20
0,0 %
15
0,0 %
58
0,0 %
51
0,0 %
5
0,0 %
4
0,0 %
Septembre 2012
225
0,0 %
1 548
0,1 %
27
0,0 %
3
0,0 %
12
0,0 %
65
0,0 %
31
0,0 %
1
0,0 %
5
0,0 %
Août 2012
282
0,0 %
1 422
0,2 %
59
0,0 %
1
0,0 %
22
0,0 %
20
0,0 %
3
0,0 %
3
0,0 %
7
0,0 %
Juillet 2012
231
0,2 %
1 539
1,0 %
29
0,0 %
7
0,0 %
38
0,0 %
27
0,0 %
8
0,0 %
2
0,0 %
Juin 2012
253
0,2 %
1 440
1,1 %
32
0,0 %
37
0,0 %
27
0,0 %
35
0,0 %
9
0,0 %
1
0,0 %
Mai 2012
295
0,1 %
1 435
0,6 %
23
0,0 %
5
0,0 %
34
0,0 %
39
0,0 %
6
0,0 %
4
0,0 %
12
0,0 %
Avril 2012
305
0,1 %
1 555
0,8 %
11
0,0 %
8
0,0 %
39
0,0 %
2
0,0 %
41
0,0 %
4
0,0 %
1
0,0 %
3
0,0 %
Mars 2012
318
0,3 %
1 556
1,4 %
34
0,0 %
23
0,0 %
1
0,0 %
177
0,2 %
2
0,0 %
11
0,0 %
4
0,0 %
Février 2012
343
0,6 %
1 534
2,7 %
36
0,1 %
3
0,0 %
9
0,0 %
7
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
Janvier 2012
293
0,2 %
1 644
1,3 %
23
0,0 %
4
0,0 %
11
0,0 %
81
0,1 %
1
0,0 %
1
0,0 %
3
0,0 %
Décembre 2011
309
0,2 %
1 426
0,7 %
23
0,0 %
8
0,0 %
16
0,0 %
3
0,0 %
17
0,0 %
4
0,0 %
2
0,0 %
Novembre 2011
291
0,3 %
1 589
1,4 %
41
0,0 %
27
0,0 %
26
0,0 %
4
0,0 %
8
0,0 %
5
0,0 %
4
0,0 %
Octobre 2011
344
0,4 %
1 729
2,0 %
65
0,1 %
20
0,0 %
1
0,0 %
71
0,1 %
3
0,0 %
1
0,0 %
3
0,0 %
Septembre 2011
325
0,3 %
1 330
1,3 %
35
0,0 %
2
0,0 %
30
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
Août 2011
311
0,4 %
1 305
1,8 %
15
0,0 %
1
0,0 %
27
0,0 %
15
0,0 %
7